Psalms 110:7

PBG(i) 7 Z strumienia na drodze pić będzie; przetoż wywyższy głowę.