Psalms 109:27

PBG(i) 27 Tak, aby poznać mogli, iż to ręka twoja, a żeś ty, Panie! to uczynił.