Psalms 109:22

PBG(i) 22 Bomci ja jest ubogi i nędzny, a serce moje zranione jest w wnętrznościach moich.