Psalms 106:18

PBG(i) 18 I zapalił się ogień na zebranie ich; płomień spalił niepobożnych.