Psalms 105:44

PBG(i) 44 I podał im ziemię pogan, a posiedli prace narodów.