Psalms 105:34

PBG(i) 34 Rzekł, a przyszła szarańcza, i chrząszczów niezliczone mnóstwo;