Psalms 105:30

PBG(i) 30 Wydała ziemia ich mnóstwo żab, i były w pałacach królów ich.