Psalms 105:10

PBG(i) 10 Bo je postanowił Jakóbowi za ustawę, a Izraelowi za umowę wieczną.