Psalms 104:8

PBG(i) 8 Wstąpiły góry, zniżyły się doliny na miejsce, któreś im założył.