Psalms 104:30

PBG(i) 30 Gdy wysyłasz ducha twego, stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi.