Psalms 102:12

PBG(i) 12 Dni moje są jako cień nachylony, a jam jako trawa uwiądł;