Proverbs 9:13

PBG(i) 13 Niewiasta głupia świegotliwa jest, prostaczka, i nic nieumiejąca;