Proverbs 8:5

PBG(i) 5 Zrozumijcie prostacy ostrożność, a głupi zrozumijcie sercem.