Proverbs 8:27

PBG(i) 27 Gdy gotował niebiosa, tamem była; gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami;