Proverbs 7:2

PBG(i) 2 Strzeż przykazań moich, a żyć będziesz; a nauki mojej, jako źrenicy oczów swych.