Proverbs 6:2

PBG(i) 2 Usidliłeś się słowy ust twoich, pojmanyś mowami ust twoich.