Proverbs 4:10

PBG(i) 10 Słuchaj, synu mój! a przyjmij powieści moje, a rozmnożąć lata żywota.