Proverbs 2:3

PBG(i) 3 Owszem, jeźli na rozum zawołasz, a roztropności wezwieszli głosem swoim;
Reformed Dating