Proverbs 23:9

PBG(i) 9 Przed głupim nie mów; albowiem wzgardzi roztropnością powieści twoich.