Proverbs 22:22

PBG(i) 22 Nie odzieraj nędznego, przeto że nędzny jest; ani ubogiego w bramie uciskaj.