Proverbs 16:9

PBG(i) 9 Serce człowiecze rozrządza drogi swe; ale Pan sprawuje kroki jego.