Proverbs 16:24

PBG(i) 24 Powieści wdzięczne są jako plastr miodu, słodkością duszy, a lekarstwem kościom.