Proverbs 14:29

PBG(i) 29 Nierychły do gniewu jest bogaty w rozum; ale porywczy pokazuje głupstwo.