Proverbs 11:25

PBG(i) 25 Człowiek szczodrobliwy bywa bogatszy; a kto nasyca, sam też będzie nasycony.