Philippians 4:11

PBG(i) 11 Nie żebym to mówił dla niedostatku; bomci się ja nauczył, na tem przestawać, co mam.