Philemon 1:15

PBG(i) 15 Albowiem snać dla tego odłączył się był na chwilę od ciebie, abyś go zaś miał wiecznie,