Numbers 26:19

PBG(i) 19 Synowie Judowi: Her, i Onan; ale pomarli Her i Onan w ziemi Chananejskiej.