Nehemiah 7:14

PBG(i) 14 Synów Zachajowych siedm set i sześćdziesiąt;