Matthew 7:1

PBG(i) 1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni;