Matthew 6:17

PBG(i) 17 Ale ty, gdy pościsz, namaż głowę twoję, i umyj twarz twoję,