Matthew 25:28

PBG(i) 28 Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.