Matthew 13:40

PBG(i) 40 Jako tedy zbierają kąkol, a palą go ogniem, tak będzie przy dokonaniu świata tego.