Matthew 13:38

PBG(i) 38 A rola jest świat, a dobre nasienie są synowie królestwa; ale kąkol są synowie onego złego;