Matthew 11:6

PBG(i) 6 A błogosławiony jest, który się nie zgorszy ze mnie.