Mark 9:8

PBG(i) 8 A wnet obejrzawszy się, nikogo więcej nie widzieli, tylko Jezusa samego z sobą.