Mark 15:47

PBG(i) 47 Ale Maryja Magdalena, i Maryja, matka Jozesowa, patrzały, kędy go położono.