Mark 11:22

PBG(i) 22 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga.