Luke 1:53

PBG(i) 53 Łaknące napełnił dobremi rzeczami, a bogacze rozpuścił próżne.