Luke 1:52

PBG(i) 52 Ściągnął mocarze z stolic ich, a wywyższył uniżone.