Luke 16:12

PBG(i) 12 A jeźliście w cudzem wiernymi nie byli, któż wam da, co waszego jest?