Leviticus 9:8

PBG(i) 8 Tedy przystąpił Aaron do ołtarza, i zabił cielca na ofiarę za grzech swój.