Leviticus 6:23

PBG(i) 23 I każda śniedna ofiara kapłańska, wszystka spalona będzie; nie będą jej jeść.