Leviticus 4:16

PBG(i) 16 Tedy wniesie kapłan pomazany, ze krwi cielca onego do namiotu zgromadzenia,