Leviticus 26:3

PBG(i) 3 Jeźli w ustawach moich chodzić będziecie, i przykazania moje chować i czynić będziecie: