Leviticus 21:22

PBG(i) 22 Chleba jednak Boga swego z rzeczy najświętszych i poświęconych pożywać będzie.