Leviticus 19:30

PBG(i) 30 Sabaty moje zachowywajcie, a świątnicę moję w uczciwości miejcie; Jam Pan.