Lamentations 3:41

PBG(i) 41 Podnieśmy serca i ręce nasze w niebo do Boga.