Lamentations 3:33

PBG(i) 33 Zaiste nie z serca trapi i zasmuca synów ludzkich.