Lamentations 3:10

PBG(i) 10 Jest jako niedźwiedziem czyhającym na mię, jako lwem w skrytościach.