Judges 20:29

PBG(i) 29 Tedy poczynił Izrael zasadzki przeciw Gabaa zewsząd w około.